DOWNLOAD AUDIO MP3 : [Update & Download Bedah Buku] Telah Terbit Buku Bantahan Ilmiah Terhadab Buku “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi”

بسم الله الرحمن الرحيم 

Gambar Buku Cetakan Pertama

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Tabaraka wa Ta’ala, telah terbit buku kami bagian pertama, sebagai jawaban ilmiah terhadap buku “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi” karya ‘Syaikh’ Idahram yang kami beri judul,

“Salafi, Antara Tuduhan dan Kenyataan; Bantahan Ilmiah Terhadap Buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi

Diterbitkan oleh TooBAGUS Publishing Bandung, cetakan pertama pada bulan Sya’ban 1432 H / Juli 2011 M dan juga alhamdulillah telah terbit cetakan kedua pada bulan yang penuh berkah, Ramadhan 1432 H / Agustus 2011 M dan cetakan ketiga pada bulan Shafar 1433 H / Februari 2012 M, dengan berbagai perbaikan atas kesalahan cetak pada cetakan pertama.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal shalih bagi penulis, penerbit dan semua yang terlibat dalam penulisan buku ini.

Kami juga sangat mengharapkan adanya nasihat dan saran dari para pembaca yang budiman apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam buku ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih, kepada para asatidzah dan penuntut ilmu salafiyin, khususnya asatidzah dan santri Ma’had An-Nur Al-Atsari Banjarsari Ciamis, penerbit TooBAGUS dan ikhwan Bandung –jazaahumullahu khairon- atas segala bantuannya dalam menyelesaikan buku ini.

Bersama buku ini juga, insya Allah Ta’ala akan kami sertakan ceramah kami (selama persediaan masih ada) dalam bentuk CD Kajian:

 • Bedah Buku yang diadakan di Ma’had An-Nur Al-Atsari Ciamis [4 Sesi]
 • Bedah Buku yang diadakan di Masjid Tijanul Anwar Sukabumi [2 Sesi]
 • Kajian Kitab karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah

Adapun bagi yang ingin mendapatkan buku ini, silahkan menghubungi Agen Pemasaran:

Email: shop_annur@yahoo.co.id

HP. 0852 140 48900 (sms saja)

Berikut daftar isi buku:

Kata Pengantar Penerbit

Muqaddimah

Jawaban Terhadap Prof. Dr. KH. Said Agil Siraj, M.A. (Ketua Umum PBNU)[Menyingkap Pemikiran Syi’ah Sang Profesor]

Jawaban Terhadap KH. Dr. Ma’ruf Amin, M.A. (Ketua MUI) [Buku “Sejarah Berdarah” Tidak Santun dan Tidak Lapang Dada dalam Perbedaan]

Biografi Singkat Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah

Pujian para Ulama dan Tokoh Dunia kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah

Mengkritisi Istilah Wahabi

Tentang Penamaan Salafi

Fatwa MUI Jakarta Utara Tentang Salafi

Meluruskan Kedustaan Sejarah Versi Syaikh Idahram

 1. Penyerangan Terhadap Karbala
 2. Pertempuran di Hijaz (Makkah, Madinah, Thaif dan sekitarnya)
 3. Penaklukan Kota Uyainah
 4. Lagi, Tuduhan Dusta Idahram terhadap Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Atas Pembunuhan Utsman bin Mu’ammar
 5. Belum Puas, Idahram Kembali Melemparkan Tuduhan Dusta Atas Pembunuhan Penduduk Ahsaa dan Qashim
 6. Pembantaian Jamaah Haji Yaman
 7. Pembantaian Jamaah Haji Iran
 8. Melarang dan Menghalangi Umat Islam dari Menunaikan Ibadah Haji
 9. Kisah Peperangan dengan Penguasa Turki Utsmani
 10. Tuduhan Membakar Buku-buku Perpustakaan

Terlalu Banyak Kedustaan dan Pemutarbalikan Fakta [sebagian pembahasannya ada di catatan kaki]

Kebaikan Pemerintah Saudi untuk Kaum Muslimin Dunia

Kebaikan Ulama Saudi untuk Kaum Muslimin Dunia

Keteladanan Mufti Saudi Arabia dan Ketua Umum Rabithah Al-‘Alam Al-Islami di masanya, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazrahimahullah

Yang Perlu Dicermati

Meluruskan Penakwilan Hadits-hadits tentang Khawarij Versi Syaikh Idahram

Tidak Beradab kepada Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam

 1. Waktu Kemunculan Mereka adalah “di Akhir Zaman” [Takfir(Pengkafiran) Syaikh Idahram Terhadap Kaum Muslimin]
 2. Mereka Muncul dari Najd: Negeri Sumber Fitnah & Kegoncangan
 3. Tanduk Setan Berkali-kali Muncul dari Najd hingga Kedatangan Dajjal
 4. Ciri-ciri Mereka Bercukur (Plontos), Celana Nggantung, dan Memecah Belah Umat
 5. Dzul Khuwaishirah dari Keturunan Bani Tamim
 6. Indah Perkataannya Namun Jelek Perbuatannya

Meluruskan Kesalahan Menepis Kedustaan

Tuduhan dan Jawaban: Secara Umum, Sering Mengeluarkan Fatwa Menyimpang dan Berbahaya (judul-judul di bawah ini seseuai dengan judul-judul yang ada dalam buku Sejarah Berdarah)

 • Fatwa Syaikh Ali Al-Khudair: Boleh berdusta dan bersumpah palsu demi agama khusus para da’i dan muballigh
 • Fatwa Syaikh ‘Aidh Ad-Duwaisari: Boleh menipu Syi’ah dan orang-orang lain yang berfaham sesat
 • Fatwa Syaikh Sulaiman Al-Kharasyi: Boleh merampok harta orang-orang sekuler, serta halal nyawa dan kehormatan mereka
 • Fatwa Syaikh Ibnu Baz: Boleh menghancurkan website/situs seseorang atau lembaga tertentu, mencuri password dan memata-matai email demi dakwah Salafi Wahabi
 • Fatawa Syaikh Bin Baz rahimahullah: Bumi ini tidak berputar, karena akan meruntuhkan akidah Allah turun ke bumi
 • Fatwa Syaikh Ibnu Jibrin: Fatwa jihad terhadap Syi’ah dan wajib melaknat mereka
 • Fatwa Dewan Fatwa Tetap (Lajnah Daimah): Haram menabur bunga di atas makam
 • Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin: Haram belajar Bahasa Inggris
 • Fatwa Syaikh Nashir Al-Fahd: Haram bertepuk tangan, haram ucapan salam dan penghormatan dalam latihan militer
 • Fatwa Syaikh Abdullah An-Najdi: Haram bermain bola sepak
 • Fatwa Syaikh Hamud Ibnu Aqla Asy-Syu’aibi: Halal nyawa dan kehormatan Abdullah Ar-Ruwaisyid, penyanyi Kuwait
 • Fatwa Ulama-ulama Besar Saudi (Haiah Kibar Al-Ulama): Haram gamePokemon dan sejenisnya bagi anak-anak
 • Fatwa Syaikh Utsman Al-Khumais dan Sa’d Al-Ghamidi: Haram penggunaan internet bagi kaum wanita
 • Adam (‘alaihissalam) Bukan Nabi, Bukan Juga Rasul Allah
 • Neraka Tidak Kekal dan Orang-orang Kafir Tidak Diazab Selamanya
 • Talak Istri Ketika Haid Tidak Sah
 • Haram Wanita Mengendarai Mobil
 • Haram Wanita Berbicara di Sisi Lelaki
 • Zikir La Ilaaha Illallah Seribu Kali Sesat dan Musyrik
 • Ziarah Kubur bagi Wanita Dosa Besar
 • Haram Memotong Jenggot, Apalagi Mencukurnya
 • Haram bagi Wanita Mengenakan Pantalon (Celana Panjang)
 • Shalawat Setelah Adzan Dosanya Sama dengan Perzinaan
 • Meletakkan Ranting Pohon di atas Makam Tidak Pernah Disyari’atkan
 • Haram Ziarah ke Makam Rasulullah (shallallahu’alaihi wa sallam)
 • Kalimat Shadaqallahu al-Azhim Bid’ah dan Sesat
 • Lelaki Haram Mengajar Anak Perempuan, dan Perempuan Haram Mengajar Anak Lelaki
 • Muslim/Muslimah yang Tidak Shalat Berjamaah Haram Dinikahi
 • Haram Membangun Menara Masjid
 • Pengumuman tentang Berita Kematian Haram
 • Membaca Al-Qur’an untuk Mayit Haram dan Pelakunya Diazab
 • Ucapan Selamat Pagi, Selamat Siang dan Ucapan Sejenisnya Berdosa
 • Membaca Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim Secara Lengkap Sesat, Bid’ah dan Tercela
 • Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri/Adha Sesat
 • Haram Mengucapkan Anjuran Wahhidullah (Esakanlah Allah) (dan Laa Ilaaha Ilallah) [Beberapa Kaidah Mengenal Bid’ah]
 • Haram Membawa Jenazah dengan Mobil Jenazah/ Ambulan
 • Haram Berbahasa Asing Selain Arab
 • Haram Wanita Bepergian Sendiri Meskipun Aman
 • Haram Wanita Pakai Baju Abaya (Longdress)
 • Haram Menggunakan Tasbih (Subhah)

Kerancuan Konsep & Manhaj Salafi Wahabi, Benarkah?

1. Penisbatan Kata “Salafi” Tidak Benar & Rancu

Dalil-dalil Kewajiban Mengikuti Pemahaman Salaf

 • Dalil Al-Qur’an
 • Dalil As-Sunnah
 • Ijma’ Ulama

Jawaban Atas Kerancuan (Syubhat)

 • Syubhat Pertama: Allah Ta’ala Memerintahkan untuk Mengembalikan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah bukan kepada Pemahaman Salaf
 • Syubhat Kedua: Setiap Muslim yang Memenuhi Syarat Dalam Memahami Teks Agama Tidak Harus Mengikuti Pemahaman Salaf
 • Syubhat Ketiga: Salaf Berbeda dalam Berbagai Masalah, Salaf Mana yang akan Diikuti?
 • Syubhat Keempat: Mengikuti Salaf berarti Menyelisihi Mayoritas Umat (As-Sawadul A’zhom)

2. Tidak Ada yang Namanya Mazhab Salaf, Benarkah?

 • 1) Al-Qur’an Makhluk atau Bukan? [Ulama sepakat Al-Qur’an adalah kalamullah dan bukan makhluk, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini]
 • 2) Masalah Nabi shallallahu’alaihi wa sallam Melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala Ketika Isra Mi’raj
 • 3) Persoalan Melihat Allah pada Hari Kiamat
 • 4) Masalah Timbangan Hari Akhirat
 • 5) Perbedaan dalam Takwil dan Tafwidh
 • 6) Perbedaan tentang Sahabat yang Paling Afdhal

3. Apa yang Salah dengan Slogan “Kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah”?

4. Mengkritisi Klaim “Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Shahihah”

5. Kesamaan Salafi dengan Khawarij

Fatwa Ulama Salafi tentang Aksi Teroris Khawarij

Nasihat kepada Teroris Khawarij

Penutup

Lampiran Naskah Asli Fatwa MUI Jakarta Utara

Referensi

Untuk Resensi Buku silakan lihat Resensi Buku: Salafi, Antara Tuduhan dan Kenyataan; Bantahan Ilmiah Terhadap Buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi:

http://ashthy.wordpress.com/2011/08/13/resensi-buku-salafi-antara-tuduhan-dan-kenyataan-bantahan-ilmiah-terhadap-buku-sejarah-berdarah-sekte-salafi-wahabi/

Download Bedah Buku di Sukabumi:

http://www.ilmoe.com/5558/1-ustadz-sofyan-bedah-buku-salafy-antara-tuduhan-dan-kenyataan-sesi-1-mp3.html

http://www.ilmoe.com/5560/2-ustadz-sofyan-bedah-buku-salafy-antara-tuduhan-dan-kenyataan-sesi-2-mp3.html

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Sumber Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s