Arsip Kategori: AQIDAH

KALIMAT SYAHADAT | Pengertian / Definisi/ Arti Kalimat Syahadat | Makna Syahadatain | Bacaan Syahadat | Kalimat Syahadat | Rukun Syahadat | Syarat Syahadat | Konsekuensi Syahadat |Mengucap Syahadat Pasti Masuk Syurga? |

KALIMAT SYAHADAT | Pengertian / Definisi/ Arti Kalimat Syahadat | Makna Syahadatain | Bacaan Syahadat | Kalimat Syahadat | Rukun Syahadat | Syarat Syahadat | Konsekuensi Syahadat |Mengucap Syahadat Pasti Masuk Syurga? |

 

Pengertian syahadat

Syahadat” berasal dari kata: syahidayasyhadusyahadatan. Secara bahasa, kata ini memiliki makna:

  1. Menyampaikan berita yang pasti.
  2. Menampakkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain.
  3. Menjelaskan. (Mukhtarush Shihah,Misbahul Munir,Al-Mu’jamul Wasith, kata: syahida)

Secara istilah, “syahadat” artinya ‘menyampaikan kebenaran di depan saksi’. (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kata: syahadah). Berdasarkan pengertian ini, kata syahadat memiliki makna yang lebih umum; mencakup semua bentuk persaksian, termasuk persaksian di pengadilan, dan tidak hanya terkait dengan ritual ketika masuk Islam.

Syahadatain dan maknanya

Kata “syahadatain” artinya ‘dua kalimat syahadat’. Dua kalimat ini merupakan gerbang bagi orang nonmuslim ketika masuk Islam. Lafal syahadatain adalah:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah,
dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

  • Makna syahadat “la ilaha illallah

Ketika seseorang mengucapkan syahadat ini, berarti dia mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan dijadikan tujuan ibadah kecuali Allah. Adapun semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil dan tidak boleh dijadikan tujuan beribadah.

  • Makna syahadat “Muhammad adalah utusan Allah

Pengakuan untuk menaati Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam semua syariat yang beliau bawa, baik bentuknya berita, perintah, maupun larangan. Ketika seseorang mengucapkan syahadat kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, berarti dia siap untuk melaksanakan konsekuensi berikut: Lanjutkan membaca KALIMAT SYAHADAT | Pengertian / Definisi/ Arti Kalimat Syahadat | Makna Syahadatain | Bacaan Syahadat | Kalimat Syahadat | Rukun Syahadat | Syarat Syahadat | Konsekuensi Syahadat |Mengucap Syahadat Pasti Masuk Syurga? |

BAHAYA RIYA’ DALAM IBADAH | Definisi/Pengertian Riya’ adalah | Riya’ menurut islam | Riya’ artinya | Riya’ dalam Islam| Riya’ dan bahayanya | Perkataan Ulama Mengenai Riya’ | Penyebab Riya’ | Riya’ dalam beribadah|

BAHAYA RIYA’ DALAM IBADAH | Definisi/Pengertian Riya’ adalah | Riya’ menurut islam | Riya’ artinya | Riya’ dalam Islam| Riya’ dan bahayanya | Perkataan Ulama Mengenai Riya’ | Penyebab Riya’ | Riya’ dalam beribadah|

 

Bahaya Riya’

 

Allah Ta’ala berfirman,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Al Baqarah [2]: 22)

Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma –yang sangat luas dan mendalam ilmunya- menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan,”Yang dimaksud membuat sekutu bagi Allah (dalam ayat di atas, pen) adalah berbuat syirik. Syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit (sangat samar) untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam.”

Riya’ adalah memperlihatkan amalan ibadah kepada manusia atau memperbagus amalan di hadapan manusia agar dipuji. Termasuk di dalamnya adalah memperdengarkan amalan kepada orang lain agar mendapat pujian (sum’ah). Jika sesorang melakukan seluruh amalnya agar dipuji dan dilihat manusia, tidak sedikit pun mengharap wajah Allah, maka dia telah melakukan kemunafikan akbar dan syirik akbar yang mengeluarkannya dari agama islam. Sedangkan jika seseorang dalam ibadahnya diniatkan untuk Allah sekaligus di dalamnya terdapat riya’ agar dilihat manusia, maka dia terjatuh ke dalam syirik asghar yang  mengurangi kadar tauhidnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Maukah kuberitahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Para sahabat berkata, “Tentu saja”. Beliau bersabda, “Syirik yang tersembunyi, yaitu ketika sesorang berdiri mengerjakan shalat, dia perbagus shalatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya “ (H.R Ahmad dalam Musnadnya, dinilai hasan oleh Syaikh Al Albani). Lanjutkan membaca BAHAYA RIYA’ DALAM IBADAH | Definisi/Pengertian Riya’ adalah | Riya’ menurut islam | Riya’ artinya | Riya’ dalam Islam| Riya’ dan bahayanya | Perkataan Ulama Mengenai Riya’ | Penyebab Riya’ | Riya’ dalam beribadah|